Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół Obsługi Finansowej w Czersku

Przetwarzenie danych osobowych w Zespole Obsługi Finansowej w Czersku

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchykenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 

Poniższe zasady stosuje się od 25 maja 2018 roku.

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest jednostka budżetowa: Zespół Obsługi Finansowej w Czersku, ul. Dworcowa 31, 89-650 Czersk.

 

Kontakt:

Dyrektor/fax (52) 398 45 30 e-mail: dyrektor(at)zof.czersk.pl

Główny Księgowy/fax (52) 395 30 48 e-mail: glksiegowa(at)zof.czersk.pl

Księgowość oświata (52) 395 30 49 e-mail: ksiegowosc.oswiata(at)zof.czersk.pl

Księgowość kultura (52) 398 44 91 e-mail: ksiegowosc.kultura(at)zof.czersk.pl

Księgowość AZK (52) 398 43 20 e-mail: ksiegowosc.azk(at)zof.czersk.pl

Płace (52) 398 44 91 e-mail: place(at)zof.czersk.pl

Stypendia (52) 398 40 35 e-mail: stypendia(at)zof.czersk.pl

Pracownicza Kasa Zpomogowo-Pożyczkowa (52) 395 30 48 e-mail: pkzp(at)zof.czersk.pl

Kasa (52) 395 43 51 e-mail: kasjer(at)zof.czersk.pl

 

Jeśli ma Pani/Pan pytania dottyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania ZOF, a także przyslugujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontkatować z Inspektorem Ochrony Danych, którą w Zespole Obsługi Finansowej w Czersku jest Pan Mateusz Zarychta, tel. (59) 857 04 50 lub za pomocą adresu e-mail: biuro(at)epomerania.pl.

 

Administrator danych osobowych - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgdody.

 

Administrator przetwarza tylko takie dane jakie są mu niezbędne w procesie realizacji obowiązków jednostki, zwykle są to takie dane jakie Państwo przekazaliście lub pozyskane z innego orgnu państwa polskiego na podstawie przepisów prawa, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d, e oraz w wyjątkach f RODO. Dane Państwa będą przechowywane tak długo jak długo będzie to konieczne do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z przepisów oraz ewentualnych Państwa zgód, w tym tych określonych w przepisach prawa, jeśli zajdzie taka konieczność. Następnie dane osobowe, które nie są przetwarzane na podstawie przesłanki o niezbędności do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa bądź niezbędności do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego są przechowywane w celach kontaktowych, udzielania dostępu do elektronicznych narzędzi tudzież obsługi kont i zamówień subskrypcji założonych na stronie placówki lub celach handlowych, czy informacyjnych i marketingowych o ile wyrazili Państwo na to zgodę lub też jest to wymagane przepisami prawa gdzie okres czasu przetwarzania tych jest wskazanny przy udzielaniu Państwa takiej zgody.

Jeśli pomimo przekazania nam danych mnie mieliśmy żadnej relacji, Państwa dane mogą być przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celach archiwalnych.

 

Zespół Obsługi Finansowej w Czersku gwarantuje każdej osobie, której dane przetwarza prawo dostępu do danych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia ich przetwarzania. Osoba taka może też skorzystać z prawa sprzeciwu, prawa do przeniesienia danych, które będą miały postać elektroniczną oraz prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:144
Treść wprowadził(a): Gierszewski Tomasz, 2018-10-04 13:02:10
Treść wytworzył(a): [brak danych], [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-07-16 11:59:18