Zespół Obsługi Finansowej w Czersku

Dyrektor Zespołu Obsługi Finansowej w Czersku

Nazwisko i imię: Becker Jolanta
Tel/fax: (52) 398 45 30

Godziny przyjęć interesantów: 

wtorki w godzinach 8.30 - 14.00

 

Kompetencje:

Nadzór i organizowanie prac związanych z:

1. Prowadzeniem obsługi finansowo-księgowej publicznych szkół podstawowych, przedszkoli, instytucji kultury oraz innych tego typu jednostek powołanych przez gminę, a w szczególności nad:

- przygotowaniem, wspólnie z dyrektorami obsługiwanych jednostek, projektów planów finansowych,

- udzielaniem pomocy obsługiwanym jednostkom w zakresie prawidłowej realizacji planu finansowego,

- obsługą finansowo - księgową, organizowaniem wypłat wynagrodzeń, ewidencjonowaniem danych o zatrudnieniu i wynagradzaniu, sporządzaniem wymaganych sprawozdań statystycznych i finansowych,

- obsługą w zakresie przyznawania i wypłat stypendiów dla uczniów,

- nadzorowaniem i koordynacją systemu dowożenia uczniów.

2. Prowadzeniem spraw osobowych i obsługi finansowo - księgowej jednostki.

3. Współpracą z właściwymi pracownikami Urzędu Miejskiego w zakresie:

- wszelkich spraw wynikających z realizacji ustawy o systemie oświaty,

- realizacji budżetu przez jednostki organizacyjne, wobec których ZOF prowadzi obsługę księgową.

 

Obowiązki wynikające z art. 24 i 25 ustawy o pracownikach samorządowych.