Zespół Obsługi Finansowej w Czersku

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. nr 209 poz. 1243), Zespół Obsługi Finansowej w Czersku zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego.

 

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 i nr 171, poz. 1016).

 

Osoby uprawnione, proszone są zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (z wyłączeniem sytuacji nagłych) do Zespołu Obsługi Finansowej w Czersku pokój nr 28, bądź telefonicznie pod nr: 52 398 44 91 lub elektronicznie na adres: sekretariat@zof.czersk.pl