Zespół Obsługi Finansowej w Czersku

Zespół Obsługi Finansowej

ul. Dworcowa 31
89-650 Czersk

Godziny pracy od poniedziałku do piątku 7.00-15.00

 

Telefony:

 

Dyrektor/fax (52) 398 45 30 e-mail: dyrektor(at)zof.czersk.pl

Główny Księgowy/fax (52) 395 30 48 e-mail: glksiegowa(at)zof.czersk.pl

Sekretariat (52) 398 40 35 sekretariat(at)zof.czersk.pl

Księgowość oświata (52) 395 30 49 e-mail: ksiegowosc.oswiata(at)zof.czersk.pl

Księgowość kultura 537 837 700 e-mail: ksiegowosc.kultura(at)zof.czersk.pl

Płace (52) 398 44 91 e-mail: place(at)zof.czersk.pl

Stypendia (52) 398 40 35 e-mail:stypendia(at)zof.czersk.pl

Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa (52) 395 30 49 e-mail: pkzp(at)zof.czersk.pl

Kasa (52) 395 43 51 e-mail: kasjer(at)zof.czersk.pl